Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

26.7.13

Oh jee, Zint is een INTJ... (2)


Langzaam maar zeker, af en toe wat lezende en verder levende, begin ik te begrijpen wat het inhoudt: INTJ zijn. Ik zal hiervan af en toe wat delen in mijn blog.

133 procent
Zo schijnt een INTJ'er gemiddeld 33% meer te werken dan een gemiddeld type, en bijna 50% meer dan een ESFJ'er of een ISFJ'er? (bron: Estimate of average hours worked each week by type van de UK) Nou begrijp ik waarom ik af en toe met verbazing naar collega's en bekenden kijk ('Hoezo ben je klaar dan?' 'Ga je nu al naar huis.' 'Ga eens wat doen!') en waarom sommigen mij misschien een uitslover vinden. Tja, sorry, ik dacht dat dat normaal was.

'Minder doen?'
"Als jij 80% werkt, doe je nog meer dan de meeste anderen", zei mijn coach. Goed plan? Direct voel ik een verantwoordelijkheidsgevoel protesteren. Maar als ik die 20% nou gebruik om wat meer aan E(xtraversie - gericht op de buitenwereld van mensen en dingen), S(ensing - informatie opnemen via de vijf zintuigen en in het hier en nu), F(eeling - beslissen op basis van waarden en subjectieve evaluatie van persoonsgebonden zaken) en P(erceiving - een flexibele en spontane benadering van het leven) te doen, dan kan ik het toch nog goed praten voor mezelf. 
Beter nog is me richten op Sensing en Feeling, want die hebben betrekking op gedrag en zijn te ontwikkelen. Haal ik toch nog mijn 100% (= overachievement van 33% ten op zichte van het gemiddelde)! En dat is nog leuk ook want: Extroverten hebben meer plezier. Hoera!

Chaotische wiskunde
Maar dan hebben we de types nog niet 'gewogen'. Sommige types komen namelijk veel vaker voor dan anderen. Zo is in de VS meer dan 10% van de bevolking ISTJ, ISFJ, of ESFJ. En meer dan 8% ISFP, ESFP of ESTJ. Zit ik weer bij een minderheidsclub (2,1% van de VS-bevolking). Erger nog. Het is verdomde lonely at the top: slechts 0,9 procent van de vrouwen is INTJ. Dat alleen al houdt mijn collega INTJ-vrouwen aardig bezig, blijkt uit een snelle google op 'INTJ women'.

Een schrale troost: ook de ENTJ vrouwen valt dit percentuele lot ten deel. Maar zij behoren tenminste nog tot de extroverten met meer plezier ;-) en politiek charisma in de categorie Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Aung San Suu Kyi, Golda Meir en Madeleine Albright. Als INTJ'er heb ik wel schrijfsters als Jane Austen en Sylvia Plath als lotgenoten - die laatste pleegde zelfmoord, ook leuk - en kan ik nog zeggen dat ik gemiddeld 3,7% harder schijn te werken dan die dames, maar de stats van average hours worked zijn niet uitgesplits naar sekse, dus so much for that.

Een volgende keer meer. (Wat zijn we weer productief deze vrijdagmiddag in juli!)