Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

21.9.09

Beter goed gejat

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat geldt ook voor je eigen werk. Zint werkt al drie jaar aan de naam, website en het magazine SCHOOL AAN ZET. Het veld kon niet achterblijven. Sinds kort is er ook een www.leerkrachtaanzet.nl en www.schoolopseef.nl :-)

20.9.09

Droedels

Zint schrijft zo’n twee geweldige notitieboeken van Amnesty International per jaar vol. Ieder kalenderjaar en schooljaar een ‘schone lei’.

Eén ding valt op in het eerste boek van 2009: geen enkele droedel. Zint werkte in opperste concentratie. Was ‘s nachts een voedende moeder, overdag snel, zakelijk en scherp. Geen droedelpis! (Amnesty ruimt op, meteen maar tien besteld)

1.7.09

Zint bankiert het allerduurzaamst

Natuurlijk bankiert Zint niet voor niets bij Triodos. Maar dat deze bank nu is verkozen tot duurzaamste bank ter wereld is wel een enorme opsteker.

19.5.09

Werk in de etalage


De flyer voor pedagogisch medewerkers is uit. Vandaag bezorgd bij alle kinderopvanglocaties (zelf gecontroleerd :-)). Idee, tekst en beeld van Zint. Twee mooie versies, 30.000 elk, gemaakt voor BKK met 100 kilo grafische vormgeving.

27.2.09

G1

Fijn dat T-Mobile Zint’s advies ter harte heeft genomen. Ze doen het met  ‘Loyaliteit Loont‘ een stuk beter de laatste tijd langs de A2. (Meelezers van T-Mobile, stuur me maar een G1.)

2.2.09

Zo, dat het Zint

Wat een mooie naam, ‘Zint‘, heb je die zelf verzonnen?
Ja, natuurlijk (in een tijd dat actieve werkwoordvormen voor titels en projecten populair zijn). Maar kent u ook de inhoud van Zint, dat zoveel inhoud heeft en ‘zinnen’ een extra betekenis geeft?
De standaard betekenis van ‘zinnen’ is ‘aanstaan’ of ‘bevallen’. Of gaat samen met ‘op wraak’ of ‘op eenlist’. Zint maakt een werkwoord van het zelfstandig naamwoord ‘zin’ (de; m -nen; -netje). Vooral van de vijfde en de laatste – maar waarom ook niet van een andere – betekenis ervan (volgens Van Dale):
1 zintuig
2 verstand; geheugen: van zijn ~nen beroofd 3 gevoel: dat streelt de ~nen; ~ voor het schone 4 lust, begeerte: hij heeft zijn ~ gekregen dat wat hij wilde is gebeurd; ik heb er geen ~ in trek; kwaad in de ~ hebben van plan zijn; studiezin
5
betekenis, nut: wat heeft dat voor ~? waartoe dient het?
6 opzicht: in zekere ~ heeft hij gelijk 7 (taalk) woord of groep van bij elkaar horende woorden waardoor men uiting geeft aan wat men denkt of voelt
Zint geeft zin, maakt zin en werkt met zin. En met zinnen, zintuigen, verstand en betekenis. Zodat het bevalt en zin heeft. Zodat je je zin krijgt of het zinnen streelt. Zodat het Zint.

27.1.09

Netwerk Onderwijscommunicatie

VOS/ABB helpt schoolbesturen in het funderend onderwijs met hun communicatie. Door het initiatief te nemen voor een netwerk van communicatie- en pr-adviseurs.
Eerder al trok Zint met nog wat onderwijscollega’s de kar voor het Communicatienetwerk Onderwijs.Geïnspireerd door het initiatief van de VOS/ABB besloot Zint dit netwerk meteen nieuw leven in te blazen en startte het Netwerk Onderwijscommunicatie op LinkedIn. De basis voor het netwerk lag er al. De uitnodigingen zijn verstuurd naar het oude en het eigen netwerk en melding is gemaakt in de bestaande groepen PO-Netwerk (126 leden) en Utrechtse Communicatiekring (87 leden).

Nog meer na-ha-vigatie

Iets subtieler, maar de Sterrenschool heeft ‘m ook, een beschrijvende na -’ha-daar-gebeurt-nog-wat-in-de-tekst – vigatie. En wat een mooi initiatief.
Van Zint mag ie er snel komen, die Sterrenschool!

9.1.09

Opvang, dagverblijf?

Nee, dit gaat niet over ontaarde moeders of over de verantwoordelijkheden van de overheid. Dit gaat over de betekenis en gevoelswaarde van een woord (vergelijk ‘allochtoon’).

Weg met ‘kinderopvang’

Deze gelukkig werkende moeder probeert namelijk het woord kinderopvang te vermijden. Opvang… alsof iemand iets laat vallen dat opgevangen moet worden. Ik gebruik liever kinderdagverblijf, maar dat is het eigenlijk ook niet.  Dagverblijf… een betekenisloze ruimte waar niets gebeurt, geen intentie, geen waarde in dat verblijf.
Crèche dan maar? Dat klinkt zo jaren ’70… Kindcentrum? Mooi het kind centraal en dekt de lading. Maar oh, wat een ‘medisch centrum’ en ‘winkelcentrum’ associaties.

Scandinavië

Hoe doen ze dat in Scandinavië, waar ze ‘het’ zo goed geregeld hebben? Barnomsorg heet het in Zweden, bornepasning in Denemarken: ‘kinderzorg’ – door Google automatisch terugvertaald tot kinderopvang of babysitten. Tja, dat wordt ‘m ook niet. (Wel gierend lachen trouwens, in Google eens op [Vertaal deze pagina] klikken – doen hoor!) Day care? Peuterspeelzaal?

Kindertuin
Kindergarden? Tja, het is een merknaam in kdv-land. Maar wel één die het beste past bij wat er gebeurt en bedoeld wordt. Zullen we maar gewoon afspreken dat ‘het’ voortaan kindertuin heet? Met alle lusten en lasten, genoegens, ongemakken, ritmes, schoonheid, natuur, bewerking en onderhoud van een echte tuin. Eéntje met een hek erom, een tuinman en een boswachter erbij. De ene wat wilder dan de andere. De wereld in het klein.