Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

29.11.12

Pedagogisch kader scheurkalender 2013

Hoe zorg je dat pedagogische kwaliteit zacht maar stevig landt in de kinderopvang? Door veel te herhalen en verschillende middelen te gebruiken, is meestal het antwoord van Zint. Voor Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) bedacht zij de Pedagogisch kader scheurkalender.

Kwaliteit werkt!
luidt de titel van de (derde) editie 2013. De kalender bevat tekeningen en fragmenten uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 en 4-13 jaar en uit het Pedagogisch kader diversiteit. BKK stuurde de kalender naar alle kinderopvangorganisaties met dagopvang en bso, een oplage van bijna 16.000 stuks!

Andere middelen die met ondersteuning van Zint werden ontwikkeld en gerealiseerd zijn  www.pedagogischkader.nl, @Pedagogisch_BKK en de regiobijeenkomsten voor staf en medewerkers.

2.11.12

Conferentie Besturend Leiderschap

Veel inhoud moest er op 31 oktober aan de lerende (be)stuurders worden overgebracht: 74 schoolbesturen presenteerden trots de resultaten van het project Opbrengstgericht leiderschap. De PO-Raad stelde die dag het project Sturen op onderwijskwaliteit voor en scholen en besturen werden uitgenodigd voor de pilot Vensters-PO.

Zint 1) ondersteunde de communicatie voor de dag 2) maakte de samenvatting van het onderzoek en de attitudemonitor van Kohnstamm Instituut naar het project Opbrengstgericht leiderschap 3) bedacht en realiseerde het conferentieboekje en 4) initieerde en monitorde #BLPO12.