Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

27.2.09

G1

Fijn dat T-Mobile Zint’s advies ter harte heeft genomen. Ze doen het met  ‘Loyaliteit Loont‘ een stuk beter de laatste tijd langs de A2. (Meelezers van T-Mobile, stuur me maar een G1.)

2.2.09

Zo, dat het Zint

Wat een mooie naam, ‘Zint‘, heb je die zelf verzonnen?
Ja, natuurlijk (in een tijd dat actieve werkwoordvormen voor titels en projecten populair zijn). Maar kent u ook de inhoud van Zint, dat zoveel inhoud heeft en ‘zinnen’ een extra betekenis geeft?
De standaard betekenis van ‘zinnen’ is ‘aanstaan’ of ‘bevallen’. Of gaat samen met ‘op wraak’ of ‘op eenlist’. Zint maakt een werkwoord van het zelfstandig naamwoord ‘zin’ (de; m -nen; -netje). Vooral van de vijfde en de laatste – maar waarom ook niet van een andere – betekenis ervan (volgens Van Dale):
1 zintuig
2 verstand; geheugen: van zijn ~nen beroofd 3 gevoel: dat streelt de ~nen; ~ voor het schone 4 lust, begeerte: hij heeft zijn ~ gekregen dat wat hij wilde is gebeurd; ik heb er geen ~ in trek; kwaad in de ~ hebben van plan zijn; studiezin
5
betekenis, nut: wat heeft dat voor ~? waartoe dient het?
6 opzicht: in zekere ~ heeft hij gelijk 7 (taalk) woord of groep van bij elkaar horende woorden waardoor men uiting geeft aan wat men denkt of voelt
Zint geeft zin, maakt zin en werkt met zin. En met zinnen, zintuigen, verstand en betekenis. Zodat het bevalt en zin heeft. Zodat je je zin krijgt of het zinnen streelt. Zodat het Zint.