Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

31.3.11

Tien jaar leren in Lunteren

Die conferentie in Lunteren blijft ieder jaar boeien. Goeie workshops en gesprekken tijdens Tien jaar leren in Lunteren! Zint was er weer bij en deed deels verslag.

13.3.11

Bijeenkomst Alert op misbruik

Alertheid binnen kinderopvangorganisaties kan bijdragen aan het voorkomen van misbruik door medewerkers. Het ministerie van SZW vroeg mijn opdrachtgever BKK n.a.v. de zedenzaak in Amsterdam hierover een kleinschalige bijeenkomst te faciliteren.

Binnen drie weten zette Zint een programma voor 11 maart op poten, inclusief dagvoorzitter, inhoudelijk experts en ervaringsdeskundigen. Verschrikkelijk onderwerp, boeiende middag, betrokken aanwezigen.

10.3.11

Twinnen = winnen

Eén van de mogelijkheden om de kwaliteit van een school te verbeteren is Twinning: het koppelen van zwakke/risicoscholen aan sterke/excellente scholen met behulp van een ervaren externe adviseur.

Voor de PO-Raad schreef Zint de brochure Twinnen = winnen.