Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

5.5.08

Schrijftips voor ambtenaren

Voor alle ambtenaren én communicatiecollega’s is er nu www.schrijfmaargewoon.nl
Zint nam de proef op de som met het persbericht dat OCW vrijdag jl. uitstuurde (en waar Zint zich ook nog mee had bemoeid). 5,4 miljoen euro voor taal- en rekenverbeterprojecten bleek maar liefst acht té lange zinnen en zeven moeilijke woorden te bevatten.
‘Cut the crap’ was altijd al het schrijfmotto van Zint. Kunnen we voortaan meteen controleren (drie lange zinnen en één keer jargon in dit bericht).
(goed gejat uit Taalpost)