Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

20.3.12

School aan zet in Lunteren

De werkzaamheden voor School aan zet zitten er voor Zint grotendeels op. Toch was het goed om bij de gelijknamige conferentie in Lunteren te zijn. Ik ontmoette er oude bekenden met zorgen over het behoud van kwaliteit en materialen en snuffelde aan de nieuwe stijl.

Het was ook de eerste keer dat ik minister Marja van Bijsterveldt in actie zag. Betrokken, actief en toegankelijk. Slim hoe ze zelf de leiding nam van het vraaggesprek met mensen uit het veld (o.a. leraar van het jaar 2011 Martin Bootsma): "Kunnen we daar het punt doelen stellen bij betrekken?" Niemand die haar 't gras voor de voeten wegmaaide zo.

Zint was ook gevraagd verslag te doen van één van de rondetafeldiscussies, waarbij PO-Raad voorzitter Kete Kervezee en de minister kort maar professioneel geboeid aanschoven. Laat nou net op dat moment de fotograaf van de Gelderlander, Tamara Reijers binnenkomen...