Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

28.4.15

Zint faciliteert strategiesessie Straatnieuws


Van frauderende penningmeesters tot 'bed-bad-brood'-discussies: never a dull moment in daklozenland. Straatnieuws Utrecht overleefde vorig jaar ternauwernood een faillissement en een aantal collega's van Zint's Communicatiekring schoten de organisatie te hulp.

Om door te pakken naar de toekomst werd Zint gevraagd een heisessie te faciliteren 'met scrum'. Helaas is scrum niet echt geschikt voor een strategische heisessie. Dus stelde Zint voor het Strategisch Communicatie Frame te gebruiken.

En zo leidde Zint op 23 april een intensieve, interactieve strategiesessie met bestuur en medewerkers van Stichting Straatnieuws.
Het multidisciplinaire team ging als een trein! Iedereen dacht en schreef mee en hielp bij het bepalen van de strategische keuzes. Zint versnelde het proces met scrum-technieken en het frame van Van Ruler en Körver.

Na vijf uur héél hard werken stonden alle strategische uitgangs- en aandachtspunten voor het komende half jaar op één papier.
Én waren de actiepunten voor de komende twee maanden geïnventariseerd en geprioriteerd. Check!