Zint is het bureau van Astrid van de Kerkhof. Zint verbindt. Vorm en inhoud, structuur en verandering, strategie en uitvoering, event en online. Astrid is een agile hands-on adviseur, projectleider en sparring partner voor directies, creatieven en techneuten. Voor slimme en lerende organisaties, projecten, start-ups, onderwijs en onderzoek.

2.11.12

Conferentie Besturend Leiderschap

Veel inhoud moest er op 31 oktober aan de lerende (be)stuurders worden overgebracht: 74 schoolbesturen presenteerden trots de resultaten van het project Opbrengstgericht leiderschap. De PO-Raad stelde die dag het project Sturen op onderwijskwaliteit voor en scholen en besturen werden uitgenodigd voor de pilot Vensters-PO.

Zint 1) ondersteunde de communicatie voor de dag 2) maakte de samenvatting van het onderzoek en de attitudemonitor van Kohnstamm Instituut naar het project Opbrengstgericht leiderschap 3) bedacht en realiseerde het conferentieboekje en 4) initieerde en monitorde #BLPO12.